Smärtanalys

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna värdera patientens smärtsituation.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Till viss del: 13, 14, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c8, c9, c10
Till viss del: c13, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för huvudpunkterna i och självständigt utföra en adekvat smärtanamnes samt redogöra för psykologiska nyckelbegrepp som exempelvis katastrofiering, rörelserädsla, undvikandebeteende, fear-avoidance och coping.
  • Självständigt utföra adekvata kroppsundersökningar med fokus på rörelseapparat och neurologi samt basalt psykiatrisk status.
  • Värdera radiologiska och neurofysiologiska fynd i relation till smärtanamnes och kroppsundersökning.
  • Utifrån ovanstående samt kunskap om smärtmekanismer (se kursämnet smärtmekanismer) göra en helhetsbedömning av patientens smärtsituation, till ledning för kommande behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: