Smärtanalys

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna värdera patientens smärtsituation.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c8, c9, c10
Till viss del: c13, c14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc8, STc9, STc10
Till viss del: STc13, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för huvudpunkterna i och självständigt utföra en adekvat smärtanamnes samt redogöra för psykologiska nyckelbegrepp som exempelvis katastrofiering, rörelserädsla, undvikandebeteende, fear-avoidance och coping.
  • Självständigt utföra adekvata kroppsundersökningar med fokus på rörelseapparat och neurologi samt basalt psykiatrisk status.
  • Värdera radiologiska och neurofysiologiska fynd i relation till smärtanamnes och kroppsundersökning.
  • Utifrån ovanstående samt kunskap om smärtmekanismer (se kursämnet smärtmekanismer) göra en helhetsbedömning av patientens smärtsituation, till ledning för kommande behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: