Släktträdsanalys

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda släktträdet som verktyg i klinisk genetisk verksamhet.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanställa ett korrekt släktträd utifrån uppgifter från patient, familj och journal.
  • Använda släktträdet för att: 
    - tolka nedärvningsmönster 
    - bedöma sjukdomsrisk hos individ och familj 
    - Identifiera individer lämpliga för genetisk analys.
  • Använda och förklara begreppen penetrans, expressivitet och heritabilitet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: