Sjukdomsförebyggande insatser

Syftet är att utrusta socialmedicinaren med metoder för att kunna analysera, leda och styra sjukdomsförebyggande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Målgrupp
Socialmedicin och Folkhälsa

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Behärska planering, implementering och utvärdering av sjukdomsförebyggande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Värdera och analysera teorier kring sjukdomsförebyggande arbete, inklusive samspelet med det omgivande samhället.
  • Analysera och jämföra olika samhällssystem med avseende på deras sjukdomsförebyggande effekter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: