Sexologi

Sexualiteten är en viktig faktor i människans hälsa och ohälsa. Ämnet syftar till att ge ST-läkaren kunskaper om basal sexualfysiologi och -psykologi, sexuella dysfunktioner och avvikelser, könsdysfori, sexuella problem hos psykiatriska patienter samt utredning och behandling vid dessa tillstånd.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för basal sexualfysiologi och sexualpsykologi.
 • Tillämpa begrepp som används för att beskriva de sexuella dysfunktionerna till exempel i diskussion med patienter.
 • Identifiera vanliga sexuella problem som korrelerar till psykisk sjukdom och använda den kunskapen vid behandling.
 • Bedöma och behandla sexuella biverkningar vid behandling med psykofarmaka.
 • Genomföra relevant sexualanamnes med medvetenhet om hur dina egna föreställningar om sexualitet påverkar bemötandet.
 • Tillsammans med patienten identifiera eventuella sexuella problem.
 • Utifrån anamnesen identifiera hur sexuella avvikelser och hypersexualitet yttrar sig.
 • Identifiera och handlägga behov av behandling av sexuella avvikelser och hypersexualitet.
 • Redogöra för behandlingsmöjligheter.
 • Identifiera de patienter som kan bli aktuella för könskorrigering utifrån de lagar som reglerar könskorrigeringsprocessen.
 • Bedöma vilka som ska remitteras för vidare utredning till specialiserade team i enlighet med svensk praxis eller vårdprogram. 
 • Efter behov behandla patienten psykologiskt och medicinskt under könskorrigeringsprocessen och efter den juridiska fastställelsen till nytt kön.
 • Identifiera atypisk könsdysfori.
 • Planera och genomföra behandling av sexuell problematik hos psykiatrins patienter.
 • Informera patienten om psykologiska och farmakologiska behandlingsalternativ vid specifika sexuella 
  funktionsstörningar.
 • Identifiera etiska och kulturella problem samt egna föreställningars påverkan på handläggning och bemötande av patienter med sexuella problem.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: