Sentransfereringar inom övre extremiteten

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kunskap om sentransfereringar.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc7, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande principer för sentransferering.
  • Beskriva de anatomiska grunderna för olika sentransfereringar.
  • Redogöra för tekniker för sentransferering.
  • Redogöra för indikationer för sentransferering.
  • Välja lämpliga sentransfereringar för olika tillstånd.
  • Redogöra för rehabilitering efter sentransfereringar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: