Sentransfereringar inom övre extremiteten

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kunskap om sentransfereringar.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande principer för sentransferering.
  • Beskriva de anatomiska grunderna för olika sentransfereringar.
  • Redogöra för tekniker för sentransferering.
  • Redogöra för indikationer för sentransferering.
  • Välja lämpliga sentransfereringar för olika tillstånd.
  • Redogöra för rehabilitering efter sentransfereringar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: