Samverkan med andra aktörer inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kompetens att samverka med andra samhällsaktörer i syfte att förbättra patientens livssituation samt att självständigt kunna utfärda intyg och utlåtanden.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: a2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: 

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva centrala samverkansparter som socialtjänst, skola, Försäkringskassan, Migrationsverket och deras huvudsakliga uppdrag av relevans för barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Kommunicera med tjänstemän från ovanstående aktörer i samverkan för patientens bästa samt värdera respektive parts ansvarsgräns.
  • Värdera vad som ska ingå i ett intyg respektive utlåtande, samt redogöra för läkarens skyldighet att skriva intyg.
  • Författa de inom barnpsykiatrin vanligast förekommande intygen och utlåtandena.
  • Etiskt värdera vilken information som ska ingå vid utfärdande av intyg och utlåtanden samt göra etiska överväganden kring nytta respektive risk på såväl kort som lång sikt av utfärdande av ett visst intyg eller utlåtande.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: