Samtalsmetodik och kulturkompetens

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren stöd i utvecklingen av sin samtalsmetodik och kulturkompetens samt kunskap om kulturella aspekters betydelse i mötet med barn, ungdomar och deras familjer.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1
Till viss del: a2, b2, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utföra, strukturera och analysera samtal med barn, ungdomar och familjer.
  • Redogöra för förhållningssätt vid samtal med co-terapeut.
  • Identifiera förekomst och värdera konsekvenser av skillnader i generation, klass, etnicitet och kultur vad gäller barn, föräldrar och behandlare.
  • Utföra en sexualanamnes med förståelse för olika sexuella läggningar och könsidentiteter.
  • Redogöra för risker och möjligheter med media och mediekonsumtion.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: