Samtalsmetodik och kulturkompetens

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren stöd i utvecklingen av sin samtalsmetodik och kulturkompetens samt kunskap om kulturella aspekters betydelse i mötet med barn, ungdomar och deras familjer.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1
Till viss del: a2, b2, c4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1
Till viss del: STa4, STb2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utföra, strukturera och analysera samtal med barn, ungdomar och familjer.
  • Redogöra för förhållningssätt vid samtal med co-terapeut.
  • Identifiera förekomst och värdera konsekvenser av skillnader i generation, klass, etnicitet och kultur vad gäller barn, föräldrar och behandlare.
  • Utföra en sexualanamnes med förståelse för olika sexuella läggningar och könsidentiteter.
  • Redogöra för risker och möjligheter med media och mediekonsumtion.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: