Ryggmärgsbråck och hydrocefalus

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om spinal dysrafism, inklusive ryggmärgsbråck, och dess medicinska samt kognitiva effekter.

ST-läkaren ska även ha kunskap om hydrocefalus med dess olika etiologier, klassificering och behandling samt utveckla kompetens för att identifiera intrakraniell tryckstegring och bedöma vårdnivå.

Kurser i ämnet integreras lämpligen med kurs i ämnet Cerebral Pares.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för medicinska konsekvenser av ryggmärgsbråck och bedöma vårdnivå.
 • Redogöra för den samlade medicinska uppföljningen och behandlingen av barn och ungdomar med ryggmärgsbråck, multidisciplinärt och tvärprofessionellt.
 • Utifrån ungdomarnas typiska kognitiva svårigheter diskutera särskilda aspekter inför överföring till vuxensjukvård och vuxenhabilitering.
 • Redogöra för utredning, diagnostisering och uppföljning av andra former av spinal dysrafism samt bedöma vårdnivå.
 • Identifiera och utreda ökat intrakraniellt tryck samt samråda med neurokirurg om behandling.
 • Redogöra för utredning och diagnostisering av hydrocefalus samt hänvisa till rätt vårdnivå för behandling.
 • Identifiera och utreda misstänkt shuntdysfunktion, shuntinfektion och övershuntning.
 • Redogöra för principerna för shuntoperation.
 • Redogöra för olika typer av shuntar.
 • Redogöra för principerna för ventrikulocisternostomi.
 • Redogöra för principerna vid Rickhampunktion.
 • Diskutera etiska aspekter kopplade till prenatal rådgivning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: