Röst- och talrubbningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga patienter med röst- och talrubbningar och sväljningssvårigheter.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 5
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c5
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara hur rösten genereras och talapparatens anatomi och fysiologi.
  • Utreda, diagnostisera och initiera behandling av funktionella och organiska röstrubbningar.
  • Redogöra för olika metoder att avbilda stämbandssvängningar.
  • Kategorisera röster från inspelningar och korrelera fynden till fysiologiska och akustiska faktorer.
  • Analysera en sjukhistoria om sväljningssvårigheter, initiera utredning samt redogöra för behandlingsalternativ.
  • Utföra en fiberendoskopisk sväljningsundersökning.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: