Röst- och talrubbningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga patienter med röst- och talrubbningar och sväljningssvårigheter.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c5
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara hur rösten genereras och talapparatens anatomi och fysiologi.
  • Utreda, diagnostisera och initiera behandling av funktionella och organiska röstrubbningar.
  • Redogöra för olika metoder att avbilda stämbandssvängningar.
  • Kategorisera röster från inspelningar och korrelera fynden till fysiologiska och akustiska faktorer.
  • Analysera en sjukhistoria om sväljningssvårigheter, initiera utredning samt redogöra för behandlingsalternativ.
  • Utföra en fiberendoskopisk sväljningsundersökning.
  • Diskutera relevant forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: