Rörelsestörningar

Sjukdomar som ger upphov till rörelsestörningar är vanliga. Det är därför av stort värde att blivande neurologer får goda kunskaper i att identifiera och behandla patienter med rörelsestörningar.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STc1, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera olika former av rörelsestörningar och redogöra för patofysiologin vid dessa tillstånd.
  • Organisera omhändertagande av patienter med akuta rörelsestörningar, till exempel akut serotonergt syndrom, malignt neuroleptikasyndom, akut dystoni och akut kolinerg kris.
  • Behandla patienter med Parkinsons sjukdom i olika sjukdomsstadier samt patienter med andra typer av rörelsestörningar.
  • Redogöra för farmakologiska principer för läkemedel som används för att behandla patienter med rörelsestörningar.
  • Redogöra för symtomlindrande behandling vid till exempel urogenital dysfunktion, depression och gastrointestinala besvär.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: