Röntgendiagnostiska metoder och strålskydd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för strålskydd och röntgendiagnostiska metoder vid kärlsjukdomar.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för strålskydd vid kärlkirurgisk verksamhet såsom risker med strålning vid angiografi samt metoder för att minimera dessa för patient och sjukvårdspersonal.
  • Beskriva användande av kontrastmedel och dess risker vid kärldiagnostik och behandling.
  • Redogöra för bilddiagnostik såsom digital subtraktionsangiografi, datortomografi, magnetisk resonanstomografi samt ultraljud vid kärlsjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: