Röntgendiagnostiska metoder och strålskydd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för strålskydd och röntgendiagnostiska metoder vid kärlsjukdomar.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för strålskydd vid kärlkirurgisk verksamhet såsom risker med strålning vid angiografi samt metoder för att minimera dessa för patient och sjukvårdspersonal.
  • Beskriva användande av kontrastmedel och dess risker vid kärldiagnostik och behandling.
  • Redogöra för bilddiagnostik såsom digital subtraktionsangiografi, datortomografi, magnetisk resonanstomografi samt ultraljud vid kärlsjukdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: