Risk-nyttavärdering i kritiska situationer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa och kommunicera risk-nytta-värdering med patienter, närstående och medarbetare i kritiska situationer.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a1, a2, a4, a5, a6, b1, c5, c6, c7, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STa1, STa2, STa4, STa5, STb1, STc5, STc6, STc7, STc9, STc11, STc12

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: b1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STb1

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3, c6, c7, c10, c12

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c4, c5, c7, c8, c9, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Problematisera och värdera risk-nytta utifrån patientens medicinska förutsättningar.
  • Bedöma vårdnivå och, utifrån lokala resurser, eventuellt behov av förflyttning till annan enhet.
  • Problematisera och bedöma prognos utifrån medicinska och sociala faktorer.
  • Redogöra för olika förhållningssätt och perspektiv på behandling i akuta kritiska situationer, samt utifrån denna kunskap kommunicera på ett effektivt sätt med patienter, närstående och medarbetare.
  • Bedöma möjligheter till organdonation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: