Rinitastma - ett helhetsperspektiv på luftvägsinflammation

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha ett helhetsperspektiv på luftvägsinflammation och dess differentialdiagnoser.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7
Till viss del: c1, c2, c4

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c10, c12

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c5
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c3, c10, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2, STc5
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc1, STc3, STc10, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för värdet av ett helhetsperspektiv på luftvägsinflammation.
 • Värdera luftvägssymtom utifrån en helhetssyn på övre och nedre luftvägarna.
 • Redogöra för luftvägsinflammation som grund för rinitastma.
 • Utreda, diagnostisera och behandla allergiska tillstånd i ögon och näsa samt bedöma behov av remittering till lämplig vårdnivå.
 • Redogöra för differentialdiagnoser till allergiska besvär i övre luftvägar.
 • Genomföra klinisk undersökning för differentialdiagnostik till allergiska besvär i övre luftvägar.
 • Identifiera misstänkt astma.
 • Redogöra för utredning, diagnostik och behandling av astma samt bedöma behov av remittering till annan vårdnivå.
 • Redogöra för differentialdiagnoser till allergiska besvär i nedre luftvägar hos olika åldersgrupper, inklusive Vocal cord dysfunction.
 • Utreda, diagnostisera och redogöra för behandling av akut luftvägsobstruktion samt högt och lågt andningshinder.
 • Redogöra för värdet av att arbeta i multidisciplinärt nätverk kring den luftvägssjuke patienten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: