Reumatologisk immunologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper om de immunologiska och inflammatoriska processerna vid reumatiska sjukdomar samt kunna handlägga immunologisk diagnostik.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra översiktligt för immunsystemets uppbyggnad och funktion.
  • Förklara sjukdomsframkallande immunologiska mekanismer.
  • Förklara antireumatiska läkemedels effekter på immunsystemet.
  • Redogöra översiktligt för utveckling av nya antireumatiska läkemedel.
  • Tillämpa kunskaper om immunologisk diagnostik vid reumatologisk utredning och dra slutsatser av analyssvar.
  • Tillämpa kunskaper om etiologi och immunologi i diagnostik, behandling och patientinformation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: