Reumatologisk farmakoterapi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska indikationer, effekter och bieffekter, samt att ha kunskap om verkningsmekanismer och interaktioner för läkemedel som används inom reumatologin.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma indikationer för konventionella och biologiska antireumatiska läkemedel, glukokortikoider, COX-hämmare samt blodkärlsvidgande preparat vid behandling av reumatologiska sjukdomar.
  • Redogöra för verkningsmekanismer, effekter och bieffekter av konventionella och biologiska antireumatiska läkemedel, glukokortikoider, COX-hämmare samt blodkärlsvidgande preparat vid behandling av reumatologiska sjukdomar.
  • Exemplifiera viktiga interaktioner för konventionella och biologiska antireumatiska läkemedel, glukokortikoider, COX-hämmare samt blodkärlsvidgande preparat vid behandling av reumatologiska sjukdomar.
  • Bedöma indikationer för smärtstillande behandling vid reumatologiska sjukdomar, inklusive behandling av sekundära smärtsyndrom.
  • Planera för monitorering inför och under immunmodulerande antireumatisk behandling.
  • Redogöra för aktuella behandlingsstrategier vid de vanligare artritsjukdomarna och-, inflammatoriska system- och vaskulitsjukdomarna, samt implementera kunskaper om dessa för att initiera och vid behov byta behandling.
  • Förutse och förebygga långsiktiga komplikationer av reumatologiska sjukdomar och antireumatisk terapi, såsom osteoporos och hjärt-kärlsjukdomar.
  • Planera antireumatisk terapi i samband med graviditet och amning.
  • Utvärdera behandlingseffekter med hjälp av kliniska instrument som är väl etablerade inom reumatologin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: