Reumatologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom reumatologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste reumatologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera och behandla oklara ledsmärtor, akut temporalisarterit och polymyalgia reumatica samt akuta artriter.
  • Översiktligt redogöra för andra reumatologiska systemsjukdomar, främst reumatoid artrit, SLE, vaskuliter och artrossjukdomar samt beskriva risker med biologiska läkemedel.
  • Genomföra och tolka ledstatus samt tolka ledaspirat.
  • Värdera indikationen för mer specifik reumatologisk utredning och behandling och när specialistkonsult i reumatologi bör tillkallas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: