Respiratoriska och kardiovaskulära problem inklusive akut omhändertagande och transporter

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap om respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd samt neonatala transporter. För att träna vissa av dessa färdigheter är det lämpligt att använda utbildningsmoment i form av simulation eller rollspel.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c12
Till viss del: a1, a2, a5, a6, b1, b2, b3, b5, c7, c8, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och diagnostisera akuta respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd samt åtgärda dessa.
  • Identifiera och diagnostisera kroniska respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd samt åtgärda dessa.
  • Jämföra och värdera olika diagnostiska metoder för att bedöma respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd.
  • Värdera och tillämpa olika typer av andningsstöd samt analysera behovet av dessa.
  • Identifiera behov av och använda respiratoriska läkemedel.
  • Identifiera behov av och använda kardiovaskulära läkemedel.
  • Förutse, organisera och genomföra neonatala transporter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: