Rengöring, desinfektion och sterilisering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens om metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering av ytor och föremål inom vården, för att kunna ge råd och rekommendationer om hur och när dessa metoder ska användas.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva olika metoder för rengöring av ytor och föremål samt hur metoderna kan utvärderas.
  • Beskriva olika metoder för desinfektion av ytor och föremål samt hur metoderna kan utvärderas och kvalitetssäkras.
  • Redogöra för klassificering av olika kemiska desinfektionsmedel.
  • Beskriva olika metoder för sterilisering av föremål samt hur metoderna kan utvärderas.
  • Översiktligt redogöra för regelverket för steriliseringsverksamhet.
  • Beskriva steriliseringsverksamhetens arbetsrutiner och materialflöden.
  • Redogöra för hur medicintekniska produkter indelas i olika renhetsgrader.
  • Bedöma vilka val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering som är lämpliga för olika verksamheter inom vård och omsorg.
  • Redogöra för tillförlitliga informationskällor om medel och metoder för desinfektion och sterilisering.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: