Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Rengöring, desinfektion och sterilisering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens om metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering av ytor och föremål inom vården, för att kunna ge råd och rekommendationer om hur och när dessa metoder ska användas.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva olika metoder för rengöring av ytor och föremål samt hur metoderna kan utvärderas.
  • Beskriva olika metoder för desinfektion av ytor och föremål samt hur metoderna kan utvärderas och kvalitetssäkras.
  • Redogöra för klassificering av olika kemiska desinfektionsmedel.
  • Beskriva olika metoder för sterilisering av föremål samt hur metoderna kan utvärderas.
  • Översiktligt redogöra för regelverket för steriliseringsverksamhet.
  • Beskriva steriliseringsverksamhetens arbetsrutiner och materialflöden.
  • Redogöra för hur medicintekniska produkter indelas i olika renhetsgrader.
  • Bedöma vilka val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering som är lämpliga för olika verksamheter inom vård och omsorg.
  • Redogöra för tillförlitliga informationskällor om medel och metoder för desinfektion och sterilisering.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: