Rehabilitering vid synnedsättning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för vad synrehabilitering står för och hur rehabilitering kan hjälpa patienter som har synnedsättning.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva vad som ingår i begreppet synrehabilitering.
  • Bedöma vilka patienter som är i behov av synrehabilitering.
  • Beskriva hjälpmedel vid olika typer av synnedsättning.
  • Redogöra för olika typer av träning vid synnedsättning som exempelvis läsning med excentrisk fixation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: