Rehabilitering vid synnedsättning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för vad synrehabilitering står för och hur rehabilitering kan hjälpa patienter som har synnedsättning.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva vad som ingår i begreppet synrehabilitering.
  • Bedöma vilka patienter som är i behov av synrehabilitering.
  • Beskriva hjälpmedel vid olika typer av synnedsättning.
  • Redogöra för olika typer av träning vid synnedsättning som exempelvis läsning med excentrisk fixation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: