Rehabilitering vid långvarig smärta

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en grundläggande förståelse och kunskap samt redskap för att fungera som läkare i ett smärtteam.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: a1, a2, b1, b4, c1, c2, c3, c4, c5, c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 10
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 18

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva uppkomstmekanismer för olika typer av smärta.
 • Beskriva riskfaktorer och mekanismer för utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta.
 • Utföra klinisk smärtanalys.
 • Utföra ett anamnestagande och statustagande för diagnostik och som terapeutisk intervention.
 • Bedöma lämpliga utredningar för differentialdiagnostik.
 • Beskriva teoretisk bakgrund, klinisk diagnostik och bedöma lämplig behandling för smärtdiagnoser inom Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) samt central neuropatisk smärta.
 • Bedöma indikation för och utvärdera resultat av: 
  - fysikalisk behandling
  - proteser, ortoser och andra tekniska hjälpmedel
  - psykologisk och beteendemedicinsk behandling
  - invasiv behandling
  - frakturmobilisering
 • Bedöma och utföra: 
  - multimodala rehabiliteringsprogram
  - farmakologisk behandling 
 • Bedöma och med teamet utföra: 
  - sjukskrivning
  - utlåtande och intyg
  - funktionsbedömning för arbetsåtergång
  - yrkesinriktad rehabilitering
 • Redogöra för smärtorganisation och nationellt smärtregister.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: