Rehabilitering vid långvarig smärta

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en grundläggande förståelse och kunskap samt redskap för att fungera som läkare i ett smärtteam.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: a1, a2, b1, b4, c1, c2, c3, c4, c5, c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STb1, STc1, STc2, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva uppkomstmekanismer för olika typer av smärta.
 • Beskriva riskfaktorer och mekanismer för utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta.
 • Utföra klinisk smärtanalys.
 • Utföra ett anamnestagande och statustagande för diagnostik och som terapeutisk intervention.
 • Bedöma lämpliga utredningar för differentialdiagnostik.
 • Beskriva teoretisk bakgrund, klinisk diagnostik och bedöma lämplig behandling för smärtdiagnoser inom Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) samt central neuropatisk smärta.
 • Bedöma indikation för och utvärdera resultat av: 
  - fysikalisk behandling
  - proteser, ortoser och andra tekniska hjälpmedel
  - psykologisk och beteendemedicinsk behandling
  - invasiv behandling
  - frakturmobilisering
 • Bedöma och utföra: 
  - multimodala rehabiliteringsprogram
  - farmakologisk behandling 
 • Bedöma och med teamet utföra: 
  - sjukskrivning
  - utlåtande och intyg
  - funktionsbedömning för arbetsåtergång
  - yrkesinriktad rehabilitering
 • Redogöra för smärtorganisation och nationellt smärtregister.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: