Radiologi för kirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillgodogöra sig basala kunskaper inom området akut kirurgisk radiologi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3
Till viss del: c6, c7, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma grundläggande radiologisk anatomi på slätröntgen och datortomografi med avseende på de mest förekommande normalvarianterna.
 • Redogöra för de vanligaste kirurgiska sjukdomarna och diagnoserna där det är aktuellt med intravenös och peroral kontrast för optimal diagnostik.
 • Redogöra för vilka akuta buktillstånd som säkert går att diagnostisera med buköversikt datortomograf.
 • Beskriva förberedelser inför kontraströntgen av patienter med kontrastallergi samt nedsatt njurfunktion.
 • Bedöma vanliga akuta kirurgiska åkommor på en datortomografi inklusive större mängder fri gas och uppenbart tarmhinder.
 • Redogöra för och i simulerad miljö utföra: 
  - FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma), det vill säga att ultraljudslett påvisa eller utesluta fri vätska kring lever, mjälte, hjärta och i lilla bäckenet.
  - Ultraljud av intra- och extrahepatiska gallvägar samt definiera gallblåsa och ductus koledokus.
  - Ultraljud av abdominala aorta.
  - Ultraljud av njurar samt bedöma eventuell förekomst av hydronefros.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: