Psykosomatisk problematik

Kurser i detta ämne syftar till ge ST-läkaren en introduktion till ämnet psykosomatisk pediatrik utifrån symtombilder och vägledning för omhändertagande av barn- och ungdomar med dessa symtom. Kurser i detta ämne kan ges som sammanhållen kurs eller uppdelad över tid, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc2, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Initialt bedöma och beakta differentialdiagnostiska resonemang vid stressymtom och andra typiska psykosomatiska symtombilder såsom huvudvärk, buksmärtor, tillväxtproblem, sömnstörningar med mera.
  • Redogöra för praktiskt genomförande av anmälan till socialtjänst, beakta indikation och utformande av vårdintyg samt tillägna sig kunskap om de speciella verksamheter som finns som kan fungera som remissinstanser till exempel barnskyddsteam och ungdomsmottagning.
  • Tillämpa en lyhördhet för de speciella behov som vissa barn och ungdomar samt deras familjer har.
  • I samråd med inom området kunnig specialist planera nödvändiga utredningar samt stöd och uppföljning för patientgrupper med misstänkt psykosomatisk problematik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: