Psykisk ohälsa och beroendesjukdomar i befolkningen

Syftet är att ge ST-läkaren kompetens att som socialmedicinare verka inom området psykisk ohälsa och beroendetillstånd.

Målgrupp
Socialmedicin och Folkhälsa

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c9
Till viss del: c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för förekomst och fördelning av psykisk ohälsa och beroendesjukdomar.
  • Förklara dessa sjukdomars sociala konsekvenser.
  • Analysera och bedöma socialpolitiska åtgärder inom området.
  • Implementera åtgärder för att förebygga dessa sjukdomar och deras sociala konsekvenser.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: