Psykiatrisk samsjuklighet vid beroendetillstånd

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren förmåga att utreda, diagnostisera och behandla psykiatrisk samsjuklighet vid samtidigt substansrelaterat syndrom.

Målgrupp

Beroendemedicin

När i utbildningen

Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c3, c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8

Till stor del: STc7
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Ha kännedom om skillnader i frekvens av psykiatrisk samsjuklighet utifrån olika substansbrukssyndrom.

  • Bedöma, utreda och behandla psykiatriska syndrom hos patienter med substansrelaterad problematik.

  • Samverka med specialistpsykiatrisk verksamhet och Habilitering vid svår psykiatrisk samsjuklighet (exempelvis psykossjukdom, bipolära syndrom, personlighetssyndrom av svår grad) samt funktionsnedsättning

  • Utföra suicidriskbedömning vid substansrelaterad problematik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: