Psykiatrisk neurovetenskap för barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utifrån ett neurovetenskapligt förhållningssätt ska förstå hjärnans funktioner samt funktionell patologi vid psykiatriska sjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för neurovetenskapliga bakgrunder till klinisk barn- och ungdomspsykiatri innefattande funktionell neuroanatomi, genetik, neurokemi, neurofysiologi, neuropsykologi och psykopatologi.
  • Redogöra för neuroradiologiska undersökningsmetoder, EEG, genetiska undersökningar och likvordiagnostik som är relevanta vid psykiatriska tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: