Psykiatrisk neurovetenskap för barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utifrån ett neurovetenskapligt förhållningssätt ska förstå hjärnans funktioner samt funktionell patologi vid psykiatriska sjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: a2, b1, b2, c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del del: STc3
Till viss del: STa4, STb1, STb2, STc4, STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för neurovetenskapliga bakgrunder till klinisk barn- och ungdomspsykiatri innefattande funktionell neuroanatomi, genetik, neurokemi, neurofysiologi, neuropsykologi och psykopatologi.
  • Redogöra för neuroradiologiska undersökningsmetoder, EEG, genetiska undersökningar och likvordiagnostik som är relevanta vid psykiatriska tillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: