Prostatacancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och förklara behandlingsprinciper för prostatacancer.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b5, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Värdera, utreda och bedöma förhöjt PSA samt misstänkt malignitet i prostata.
  • Diagnostisera misstänkt prostatacancer med rektalpalpation, TRUL (transrectal ultraljud) och biopsitagning samt redogöra för och kunna behandla komplikationer till biopsitagningen.
  • Använda TNM- klassifikationen (Tumor Node Metastasis) samt förklara olika stadier av prostatacancer och redogöra för möjliga behandlingsalternativ.
  • Förklara symtomen vid olika stadier av sjukdomen.
  • Beskriva aktiv monitorering av och översiktligt redogöra för principerna för olika typer av prostataektomi och kurativ strålbehandling samt pelvin lymfadenektomi.
  • Namnge de vanligaste komplikationerna till kurativ behandling av prostatacancer.
  • Redogöra för kastrationsbehandling, medicinsk och kirurgisk.
  • Redogöra för akuta och långsiktiga komplikationer till avancerad prostatacancer samt deras behandling.
  • Förklara definitionen på kastrationsresistent prostatacancer samt exemplifiera olika behandlingsalternativ.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: