Prostatacancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och förklara behandlingsprinciper för prostatacancer.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b5, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STb4, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Värdera, utreda och bedöma förhöjt PSA samt misstänkt malignitet i prostata.
  • Diagnostisera misstänkt prostatacancer med rektalpalpation, TRUL (transrectal ultraljud) och biopsitagning samt redogöra för och kunna behandla komplikationer till biopsitagningen.
  • Använda TNM- klassifikationen (Tumor Node Metastasis) samt förklara olika stadier av prostatacancer och redogöra för möjliga behandlingsalternativ.
  • Förklara symtomen vid olika stadier av sjukdomen.
  • Beskriva aktiv monitorering av och översiktligt redogöra för principerna för olika typer av prostataektomi och kurativ strålbehandling samt pelvin lymfadenektomi.
  • Namnge de vanligaste komplikationerna till kurativ behandling av prostatacancer.
  • Redogöra för kastrationsbehandling, medicinsk och kirurgisk.
  • Redogöra för akuta och långsiktiga komplikationer till avancerad prostatacancer samt deras behandling.
  • Förklara definitionen på kastrationsresistent prostatacancer samt exemplifiera olika behandlingsalternativ.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: