Primära njursjukdomar och systemsjukdomar med njurengagemang

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en aktuell helhetsbild av den kliniska handläggningen av patienter med inflammatoriska njursjukdomar som är en central del av njursjukvården. Kurser i detta ämne är lämpligt att integrera med kursämnet Njurpatologi.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och tolka symtom, klinisk bild och laboratoriefynd vid parenkymatös njursjukdom.
  • Diagnostisera primär njursjukdom respektive systemsjukdom med njurengagemang.
  • Bedöma indikationer och kontraindikationer för njurbiopsi.
  • Beskriva patogenes, patofysiologi och tolka histopatologiska fynd vid primär njursjukdom respektive systemsjukdom med njurengagemang.
  • Redogöra för symtomatisk och specifik behandling vid primär njursjukdom respektive systemsjukdom med njurengagemang.
  • Planera för uppföljning av patient.
  • Förebygga och behandla komplikationer till behandling av primär njursjukdom respektive systemsjukdom med njurengagemang.
  • Redogöra för epidemiologi och långtidsresultat.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: