Primära njursjukdomar och systemsjukdomar med njurengagemang

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en aktuell helhetsbild av den kliniska handläggningen av patienter med inflammatoriska njursjukdomar som är en central del av njursjukvården. Kurser i detta ämne är lämpligt att integrera med kursämnet Njurpatologi.

Målgrupp
Njurmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och tolka symtom, klinisk bild och laboratoriefynd vid parenkymatös njursjukdom.
  • Diagnostisera primär njursjukdom respektive systemsjukdom med njurengagemang.
  • Bedöma indikationer och kontraindikationer för njurbiopsi.
  • Beskriva patogenes, patofysiologi och tolka histopatologiska fynd vid primär njursjukdom respektive systemsjukdom med njurengagemang.
  • Redogöra för symtomatisk och specifik behandling vid primär njursjukdom respektive systemsjukdom med njurengagemang.
  • Planera för uppföljning av patient.
  • Förebygga och behandla komplikationer till behandling av primär njursjukdom respektive systemsjukdom med njurengagemang.
  • Redogöra för epidemiologi och långtidsresultat.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: