Prenataldiagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna organisera, informera om samt ge genetisk vägledning vid prenataldiagnostik.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c2, c4, c7, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika metoder vid prenataldiagnostik och screening, deras för- och nackdelar samt eventuella risker.
  • Utvärdera när olika metoder är lämpliga att använda.
  • Organisera prenatal genetisk diagnostik.
  • Tolka och utvärdera resultat från prenataldiagnostik.
  • Redogöra för lagstiftning relaterad till prenataldiagnostik.
  • Informera patienten, familjen samt hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar patienten vid prenataldiagnostik
  • Ge patienten och familjen samt sjukvårdspersonal som vårdar patienten genetisk vägledning vid prenataldiagnostik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: