Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Kurser i detta ämne syftar till att ST läkaren ska kunna bedöma när preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) ska övervägas samt ge information och genetisk vägledning vid PGD.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c2, c4, c7, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationerna för PGD.
  • Redogöra för aktuella metoder för PGD.
  • Informera om och ge genetisk vägledning vid PGD, inklusive för- och nackdelar.
  • Redogöra för lagstiftningen avseende PGD.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: