Prehospitalt omhändertagande och katastrofmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap för att arbeta i prehospital miljö och i katastrofsituation.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: a1, a2, a4, a5, a6, c1, c2, c4, c6, c11, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9, STc10
Till viss del: STa1, STa2, STa4, STa5, STc1, STc2, STc4, STc6, STc11, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Tillämpa principer för prehospitalt omhändertagande.
 • Planera och genomföra transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
 • Redogöra för yttre faktorer som påverkar omhändertagande såsom,
  - strålning
  - gas 
  - lufttryck
  - kemiska ämnen
  - smitta
  - magnetism
  - temperatur
  - hot
 • Redogöra för katastrofmedicinska principer.
 • Redogöra översiktligt för internationella hjälp- och katastroforganisationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: