Praktiska terapeutiska färdigheter

Kurser i terapeutiska färdigheter syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma om indikationer eller kontraindikationer förligger för respektive färdighet, kunna utföra färdigheten och bedöma resultat hos patienter i alla åldersgrupper, inklusive barn och gravida.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Reponera och stabilisera leder och frakturer.
 • Behandla sår-, bränn- och frätskador.
 • Dränera abcesser och hematom samt ultraljudslett punktera hålrum och kärl.
 • Använda Seldingerteknik.
 • Använda intraosseös infart.
 • Avlägsna främmande kropp.
 • Skapa fri luftväg.
 • Ventilera patienten med mask blåsa, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).
 • Utföra A-HLR (kompressioner, defibrillering, konvertering, pacing).
 • Utföra Epleys manöver.
 • Anlägga tamponad vid näsblödning.
 • Kateterisera urinblåsa.
 • Anlägga ventrikelsond.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: