Praktiska färdigheter i diagnostik

Kurser i praktiska färdigheter i diagnostik syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma om indikationer eller kontraindikationer föreligger för respektive färdighet, kunna utföra färdigheten och bedöma resultat hos patienter i alla åldersgrupper, inklusive barn och gravida.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda ultraljud som diagnostiskt redskap i akutsjukvård och bedöma gränsen för sin egen kompetens.
  • Använda röntgenbilder som diagnostiskt redskap i akutsjukvård och bedöma gränsen för sin egen kompetens.
  • Använda EKG som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.
  • Använda procto- och rektoskopi som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.
  • Använda lumbalpunktion som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.
  • Använda ledpunktion som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.
  • Använda strukturerad undersökning av rörelseapparaten, nervsystemet, öron-näsa-hals, ögon samt psykiatrisk status med suicidbedömning som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: