Praktisk kärlkirurgi - öppen och endovaskulär

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra grundläggande operativa moment inom öppen och endovaskulär kärlkirurgi.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c12
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Öppen kärlkirurgi:

  • Redogöra för kärlkirurgiska instrument, suturer och grafter.
  • Utföra atraumatisk dissektionsteknik, kärlexponering, proximal-distal kärlkontroll, suturteknik, rafi, anastomos, patchangioplastik, graft och anläggning av shunt.

Endovaskulär kärlkirurgi:

  • Redogöra för materialkunskap för punktion, ledare, introducer, katetrar, ballonger, stentar, stentgraft och emboliseringsmaterial.
  • Utföra digital subtraktionsangiografi med beaktande av strålskydd, projektionsvinklar, bildtagningshastighet, förstoringsgrad och kontrastinjektion.
  • Tillämpa angiografisk stabilitet och navigering genom att utföra ballongdilatation, stentning, kärlavstängning med ballong (embolisering), kontrollangiografi och perkutan kärlförslutning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: