Pleurasjukdomar

Pleurasjukdomar utgör en väsentlig del av det lungmedicinska panoramat. Invasiva ingrepp behöver övas på både vid hemmakliniken men även gås igenom mer systematiskt.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tolka resultat från slätröntgen, CT thorax.
  • Tolka analys av pleuravätska.
  • Utreda och diagnostisera pleurala tumörer inklusive mesoteliom samt vara väl förtrogen med behandling.
  • Diagnostisera, behandla och följa upp pneumothorax, chylothorax, hemothorax och empyem samt känna till operationsindikationer.
  • Diagnostisera, behandla och följa upp pleurit (exudativ och torr).
  • Utreda och diagnostisera diafragmapares och pleuraplack och informera patient om naturalförlopp.
  • Utreda och diagnostisera pneumomediastinum samt vara väl förtrogen med behandling.
  • Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha god teoretisk och praktisk kännedom för att sedermera efter vidare praktik på hemmakliniken självständigt kunna sätta ”vätskedrän” och grövre drän vid pneumothorax och empyem.
  • Känna till utförandet och indikationer till thorakoskopi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: