Plasma- och urinproteiner samt lipider i klinisk diagnostik

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren får en grund för att senare självständigt kunna bedöma proteinelektrofores, samt klassificera rubbningar i protein- och lipidomsättning.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utvärdera och beskriva hur man bedömer proteinelektrofores.
  • Beskriva hur plasma- och urinproteiner samt lipider kan bidra till klinisk diagnostik.
  • Förklara de analyser som används vid nutritionsrubbningar, rubbningar i proteinomsättningen, lipidrubbningar och immunsystemets sjukdomar.
  • Beskriva vad proteomics är.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: