Plasma- och urinproteiner samt lipider i klinisk diagnostik

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren får en grund för att senare självständigt kunna bedöma proteinelektrofores, samt klassificera rubbningar i protein- och lipidomsättning.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3
Till viss del: STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utvärdera och beskriva hur man bedömer proteinelektrofores.
  • Beskriva hur plasma- och urinproteiner samt lipider kan bidra till klinisk diagnostik.
  • Förklara de analyser som används vid nutritionsrubbningar, rubbningar i proteinomsättningen, lipidrubbningar och immunsystemets sjukdomar.
  • Beskriva vad proteomics är.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: