Perinatalmedicin, genetik, missbildningar och syndrom samt etik och lagstiftning

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap om perinatalmedicin, genetik, missbildningar och syndrom samt etik och lagstiftning. För att träna vissa av dessa färdigheter är det lämpligt att använda utbildningsmoment i form av simulation eller rollspel.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: a1, a2, a5, a6, b1, b2, b3, b5, c6, c7, c8, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc14
Till viss del: STa4, STb1, STb4, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillsammans med obstetriker värdera fostrets hälsotillstånd och utifrån det planera för optimala förlossningsförutsättningar.
  • Redogöra för vanliga och allvarliga syndrom, missbildningar och ärftliga sjukdomar samt identifiera, utreda och diagnostisera sådana.
  • Problematisera och samtala kring etiska frågeställningar utifrån föräldrars och barns behov samt fatta beslut av medicinsketisk natur i samråd med föräldrar.
  • Tolka och tillämpa aktuell lagstiftning i ämnet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: