Pediatrisk radiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling inom pediatrisk radiologi.

Målgrupp
Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10
Till viss del: STc1, STc2, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för FN:s Barnkonventions implikationer för radiologi.
  • Beskriva relevant pediatrisk anatomi och fysiologi.
  • Redogöra för uppkomstmekanismer och förlopp vid vanligt förekommande pediatriska skador och sjukdomar, såsom akuta och kroniska sjukdomstillstånd inklusive trauma, tumörsjukdomar hos barn och medfödda missbildningar, såväl under nyföddhetsperioden som under småbarn- och ungdomsåren.
  • Resonera kring och välja modalitet och metod för diagnostisk och interventionell radiologi.
  • Redogöra för principerna för hur man tar hand om barn vid radiologiska undersökningar, samt hur utredningen anpassas och optimeras med tanke på barns ökade känslighet för joniserande strålning.
  • Redogöra för grunderna bakom vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi.
  • Bearbeta resultaten från vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi, inför tolkning.
  • Med stöd av en specialistkompetent kollega tolka resultaten av ovan beskrivna undersökningar inom radiologi, för att diagnostisera eller utesluta vanligt förekommande pediatriska skador och sjukdomar, samt i relevanta fall kunna stadieindela, prognostisera eller behandla dessa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: