Pediatrisk neurokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra neurologisk bedömning av barn, tillämpa kirurgiska principer för behandling av liquorcirkulationsstörning och trauma hos barn, redogöra för tumörer och missbildningar hos barn samt beskriva kirurgisk behandling.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c9, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma neurologiskt status på barn i olika åldrar.
 • Exemplifiera radiologisk CNS-bild vid olika sjukdomstillstånd hos barn.
 • Redogöra för patofysiologi, epidemiologi och prognos vid liquorcirkulationsstörningar.
 • Tillämpa kirurgisk behandling av liquorcirkulationsstörning, hydrocefalus och arachnoidalcysta.
 • Utvärdera neurotraumatologiska skador inklusive barnmisshandel.
 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos för CNS-tumörer.
 • Redogöra för indikationer och olika typer av adjuvant terapi vid behandling av CNS-tumörer.
 • Exemplifiera diagnos och behandling av kraniosynostoser och kraniofaciala missbildningar.
 • Exemplifiera diagnos och behandling av spinal dysrafism.
 • Exemplifiera diagnos och behandling av chiari och syringomyeli.
 • Beskriva cerebral pares och kirurgisk behandling av spasticitet.
 • Beskriva pre- och postoperativ vätsketerapi och analgetika.
 • Redogöra för olika samtalsmetoder för att ge besked om svåra sjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: