Pediatrisk hematologi med koagulation

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp de vanligaste blodsjukdomarna enligt gällande vårdprogram. ST- läkaren ska även kunna bedöma och påbörja utredning av ovanligare blodsjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6
Till viss del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc6
Till viss del: STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för benmärgens funktion, hematopoes och koagulation.
  • Redogöra för diagnostiska metoder.
  • Tillämpa lämplig diagnostisk metod.
  • Diagnostisera de vanligaste blodsjukdomarna, till exempel nutritionsanemier, hemoglobinopatier, hemolytiska anemier, idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), neutropenier, benmärgssvikt, blödningstillstånd och trombos.
  • Redogöra för möjliga behandlingsmetoder.
  • Behandla och följa upp de vanligaste blodsjukdomarna (se ovan).
  • Identifiera komplikationer på kort och lång sikt samt förebygga dessa.
  • Identifiera och påbörja utredning av ovanligare blodsjukdomar, till exempel myelodysplastiskt syndrom (MDS), Langerhans cellhistiocytos (LCH), Familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos (FHL/HLH), aplastiska anemier, blödarsjuka, svåra trombostillstånd och, vissa immunologiska och autoinflammatoriska sjukdomar.
  • Redogöra för indikationer och tillvägagångssätt vid hematopoetisk stamcellstransplantation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: