Pediatrisk hematologi med koagulation

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp de vanligaste blodsjukdomarna enligt gällande vårdprogram. ST- läkaren ska även kunna bedöma och påbörja utredning av ovanligare blodsjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 6
Till viss del: 11, 12, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6
Till viss del: c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för benmärgens funktion, hematopoes och koagulation.
  • Redogöra för diagnostiska metoder.
  • Tillämpa lämplig diagnostisk metod.
  • Diagnostisera de vanligaste blodsjukdomarna, till exempel nutritionsanemier, hemoglobinopatier, hemolytiska anemier, idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), neutropenier, benmärgssvikt, blödningstillstånd och trombos.
  • Redogöra för möjliga behandlingsmetoder.
  • Behandla och följa upp de vanligaste blodsjukdomarna (se ovan).
  • Identifiera komplikationer på kort och lång sikt samt förebygga dessa.
  • Identifiera och påbörja utredning av ovanligare blodsjukdomar, till exempel myelodysplastiskt syndrom (MDS), Langerhans cellhistiocytos (LCH), Familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos (FHL/HLH), aplastiska anemier, blödarsjuka, svåra trombostillstånd och, vissa immunologiska och autoinflammatoriska sjukdomar.
  • Redogöra för indikationer och tillvägagångssätt vid hematopoetisk stamcellstransplantation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: