Pediatrisk anestesi och tillhörande intensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ge teoretiska baskunskaper för att som specialist ge anestesi och intensivvård till barn, självständigt till barn >2 års ålder eller med handledning till barn <2 års ålder.

Utöver det ska kurser i detta ämne ge praktisk träning i akuta situationer under anestesi, trauma och andra akuta tillstånd enligt utbildningsprogrammet för A-HLR till barn. Som specialist ska man behärska teoretisk bakgrund för A-HLR till barn och vid scenarioövningar tillämpa dessa kunskaper praktiskt.

Det är lämpligt att ST-läkaren deltar i hands on demonsterationer för att vara orienterad om principer för vascular access och luftvägshantering hos barn.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5, c6, c11
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, b1 c1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc6, STc11, STc13
Till viss del: STa2, STa4, STa5, STa7, STb1, STc1, STc2, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för anatomiska, fysiologiska och farmakologiska särdrag för barn i olika åldrar.
 • Tillämpa inhalations- och intravenös anestesi.
 • Redogöra för regional anestesi.
 • Behandla akut smärta.
 • Tillämpa vätske- och nutritionsbehandling.
 • Redogöra för sjukdomstillstånd inom neonatologi och spädbarnskirurgi med konsekvenser för anestesi och intensivvård.
 • Redogöra för traumaomhändertagande.
 • Redogöra för symtomatologi, orsaker till och behandling av akut andnings- och cirkulationssvikt.
 • Redogöra för anatomiska särdrag och sjukdomstillstånd av betydelse för den fria luftvägen och kärlaccess i samband med anestesi och intensivvård.
 • Redogöra för transport av sjuka barn och nyfödda för specialistvård.
 • Redogör för teoretisk bakgrund och tillämpa A-HLR.
 • Reflektera över och värdera tillgänglig kompetens i specifika situationer.
 • Tillämpa adekvat kommunikation avseende patient och föräldrar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: