Pedagogik och retorik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förmedla kunskaper om läkemedel på ett sådant sätt att mottagaren får ett bra utbyte av lärotillfället.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: a1, c4, c5, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara teoretiska grundbegrepp inom pedagogik, retorik och didaktik.
  • Sätta samman material för informations- eller undervisningstillfälle inom läkemedelsrelaterat område.
  • Anpassa sin undervisning eller information för olika målgrupper med olika förkunskaper och behov.
  • Välja undervisningsmetod och tekniska hjälpmedel utifrån givna förutsättningar.
  • Genomföra ett informations- eller undervisningstillfälle så att deltagarna har goda möjligheter att ta till sig och använda innehållet i sin yrkesverksamhet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: