Patologi för rättsläkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva grundläggande kunskaper för att förstå och tolka makro- och mikroskopiska fynd vid undersökning av avliden.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 6
Till viss del: 3, 11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva och bedöma frisk vävnad och grundläggande patologiska processer såsom inflammation, neoplasi och celldöd.
 • Beskriva och bedöma vanliga tumörsjukdomar, förändringar till följd av medicinska behandlingsåtgärder, samt vanliga tillstånd inom cirkulationsorganen, andningsorganen, magtarmkanalen och centrala nervsystemet.
 • Beskriva och bedöma samtliga vanliga tillstånd inom rättsmedicinsk obduktionsverksamhet.
 • Behärska utskärning av preparat för histopatologisk undersökning.
 • Redogöra för hur man: 
  - väljer undersökningsmetod.
  - beskriver fynd.
  - bedömer och diagnostiserar fynd av rättsmedicinsk signifikans.
  - förklarar resultat i aktuellt sammanhang (till exempel för polisen, närstående eller media).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: