Patologi för rättsläkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva grundläggande kunskaper för att förstå och tolka makro- och mikroskopiska fynd vid undersökning av avliden.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c6, c11
Till viss del: c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva och bedöma frisk vävnad och grundläggande patologiska processer såsom inflammation, neoplasi och celldöd.
 • Beskriva och bedöma vanliga tumörsjukdomar, förändringar till följd av medicinska behandlingsåtgärder, samt vanliga tillstånd inom cirkulationsorganen, andningsorganen, magtarmkanalen och centrala nervsystemet.
 • Beskriva och bedöma samtliga vanliga tillstånd inom rättsmedicinsk obduktionsverksamhet.
 • Behärska utskärning av preparat för histopatologisk undersökning.
 • Redogöra för hur man: 
  - väljer undersökningsmetod.
  - beskriver fynd.
  - bedömer och diagnostiserar fynd av rättsmedicinsk signifikans.
  - förklarar resultat i aktuellt sammanhang (till exempel för polisen, närstående eller media).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: