Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Patientkommunikation vid maligna sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utveckla sin förmåga att kommunicera med patienter och närstående. Läkaryrket är ett yrke som bygger på en vetenskaplig grund och humanism samt bemötande till människan.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b5
Till viss del: c5, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STb4
Till viss del: STc5, STc9

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b5
Till viss del: c5, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Föra samtal med patienten om medicinska frågor med hänsyn till exempelvis individuella, kulturella och etiska aspekter.
  • Använda verktyg för att kommunicera svåra budskap till patienter och närstående.
  • Tillämpa holistiskt perspektiv.
  • Relatera individuell patientsituation till aktuell vetenskap.
  • Reflektera kring betraktelser av patientperspektivet från den humanistiska världen.
  • Redogöra för betydelsen av att utvecklas i sin kommunikativa och empatiska förmåga.
  • Relatera läkekonst till läkarvetenskap.
  • Reflektera kring det egna förhållningssättet och hur det fungerar i samspel med olika patienter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: