Palliativ medicin för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialistläkare krävs färdigheter och kunskaper om palliativ vård och vård i livets slutskede.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb4, STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera och värdera symtom samt redogöra för lämplig behandling i livets slutskede.
  • Genomföra samtal med närstående och patienter kring brytpunkter och palliativ vård.
  • Identifiera patienter som befinner sig i livets slutskede.
  • Redogöra för och tillämpa etiska och juridiska principer vid ställningstagande till behandlingsbegränsning.
  • Redogöra för och använda basala verktyg att stödja personer i kris och sorg.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: