Palliativ medicin för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialistläkare krävs färdigheter och kunskaper om palliativ vård och vård i livets slutskede.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 12
Till viss del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera och värdera symtom samt redogöra för lämplig behandling i livets slutskede.
  • Genomföra samtal med närstående och patienter kring brytpunkter och palliativ vård.
  • Identifiera patienter som befinner sig i livets slutskede.
  • Redogöra för och tillämpa etiska och juridiska principer vid ställningstagande till behandlingsbegränsning.
  • Redogöra för och använda basala verktyg att stödja personer i kris och sorg.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: