Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Palliation för kirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga palliativa patienter inom kirurgiska verksamheter.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c4, c6, c7, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för definition av och syftet med palliativ vård och dess värdegrund.
 • Diskutera betydelsen av teamarbete i det palliativa arbetet och beskriva de olika komponenterna i ett komplett palliativt team.
 • Redogöra för tidsaspekter och olika faser av den palliativa vården samt genomföra brytpunktssamtal.
 • Diskutera olika sätt att lämna svåra besked.
 • Redogöra för krishantering.
 • Beskriva etiska aspekter inom palliativ behandling.
 • Redogöra för adekvat symtomlindring, till exempel olika regimer för smärtbehandling samt behandling av illamående, andningsbesvär och oro.
 • Redogöra för nutritionsaspekter hos palliativa patienter inklusive indikationer för gastrostomi och nutritiv jejunostomi.
 • Redogöra för palliativ stentbehandling i gastrointestinalkanalen.
 • Redogöra för övergripande principer för palliativ kirurgi, till exempel devierande kirurgi, sårrevisioner och tumörreducerande kirurgi.
 • Redogöra för palliativ avlastning av urinvägar.
 • Beskriva omvårdnadsaspekter hos palliativa patienter så som elimination, munvård, trycksårsprofylax med mera.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: