Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Pacemaker och ICD

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren har kunskap om indikationer för rytmbehandlande device, grundläggande funktioner, programmering samt komplikationer. ST-läkaren ska kunna genomföra behandling med ett etiskt perspektiv.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c9
Till viss del: c1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc9
Till viss del: STc1, STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för elektrofysiologi och hjärtanatomi av betydelse för rytmbehandlande device.
 • Vid extern pacemakerbehandling självständigt: 
  - identifiera och analysera indikationer och kontraindikationer
  - utföra behandling och utvärdera effekten
  - hantera komplikationer
  - avsluta behandling.
 • Identifiera och analysera indikationer, och beskriva tillvägagångssätt och hantera komplikationer vid temporär transvenös pacemakerbehandling.
 • Redogöra för indikationer för olika permanenta pacemakersystem.
 • Tillämpa grundläggande kunskaper om de permanenta pacemakersystemens funktioner vid val av device.
 • Utföra pacemakerutfrågning samt enklare programmering av permanenta system.
 • Identifiera och hantera pacemakerkomplikationer.
 • Redogöra för indikationer för och funktion av ICD-behandling samt utföra utfrågning, analys och inaktivering.
 • Resonera kring och beakta etiska aspekter inom vid devicebehandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: