Pacemaker och ICD

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren har kunskap om indikationer för rytmbehandlande device, grundläggande funktioner, programmering samt komplikationer. ST-läkaren ska kunna genomföra behandling med ett etiskt perspektiv.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 7, 12
Till viss del: 1, 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c9
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för elektrofysiologi och hjärtanatomi av betydelse för rytmbehandlande device.
 • Vid extern pacemakerbehandling självständigt: 
  - identifiera och analysera indikationer och kontraindikationer
  - utföra behandling och utvärdera effekten
  - hantera komplikationer
  - avsluta behandling.
 • Identifiera och analysera indikationer, och beskriva tillvägagångssätt och hantera komplikationer vid temporär transvenös pacemakerbehandling.
 • Redogöra för indikationer för olika permanenta pacemakersystem.
 • Tillämpa grundläggande kunskaper om de permanenta pacemakersystemens funktioner vid val av device.
 • Utföra pacemakerutfrågning samt enklare programmering av permanenta system.
 • Identifiera och hantera pacemakerkomplikationer.
 • Redogöra för indikationer för och funktion av ICD-behandling samt utföra utfrågning, analys och inaktivering.
 • Resonera kring och beakta etiska aspekter inom vid devicebehandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: