Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Övriga organspecifika tumörsjukdomar inklusive lymfom

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha gedigen kunskap om organspecifika tumörsjukdomar utöver de vanligaste. Kursämnet riktar sig till läkare som vill subspecialisera sig.

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c11
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för sjukdomarnas bakgrund det vill säga:
  - tumörbiologi 
  - etiologi och prevention 
  - incidens och prevalens
  - naturalförlopp
  - prognos
 • Identifiera och värdera sjukdomarnas symtom.
 • Diagnostisera och utreda sjukdomarna.
 • Tolka utredningsresultat och identifiera lämplig behandling. 
 • Välja, initiera, ordinera och följa upp icke kirurgisk onkologisk behandling i primärt skede, vid recidiv och i palliativt skede med beaktande av: 
  - behandlingsintention
  - risk kontra nytta (ålder, hälsotillstånd, förväntad behandlingseffekt)
  - prognos 
  - biverkningar
  - läkemedelsinteraktioner
  - symtomkontroll
  - multidisciplinärt samarbete 
 • Sammanfatta viktiga faktorer att beakta vid uppföljning av patienter som har behandlats för tumörsjukdom.
 • Värdera behovet av rehabilitering för patienter som behandlas eller har behandlats för aktuell tumörsjukdom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: