Övre och nedre luftvägar för barn- och ungdomsallergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla astma och allergi i övre och nedre luftvägar hos barn i olika åldrar samt identifiera differentialdiagnoser.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 5, 10, 12
Till viss del: 14, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c5, c12
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för patofysiologin vid astma hos barn, naturalförlopp vid olika fenotyper och förekomst i samhället.
 • Utreda, diagnostisera och behandla akut och kronisk astma för barn i olika åldrar.
 • Tolka vanligt förekommande lungfunktionsundersökningar och bronkialprovokationer.
 • Utreda, diagnostisera och behandla svår eller terapiresistent astma i samråd med mer erfaren barn- och ungdomsallergolog.
 • Identifiera och initialt utreda samt i samråd med barnlungmedicinskt kunnig kollega, behandla andra luftvägssjukdomar som kan påverka astma eller misstolkas som astma.
 • Beskriva de vanligast förekommande behandlingsformerna för astma och andra lungsjukdomar som utförs av sjukgymnast.
 • Använda och praktiskt instruera om olika sorters inhalatorer och inhalationshjälpmedel.
 • Redogöra för övre luftvägarnas allergiska sjukdomar och dess samverkan med tillstånd i nedre luftvägarna.
 • Identifiera de vanligaste differentialdiagnoserna vid allergiska tillstånd i ögon och näsa.
 • Utreda, diagnostisera och behandla allergiska tillstånd i ögon och näsa.
 • Identifiera patienter för vilka immunterapi är lämpligt och utföra allergenspecifik immunterapi (ASIT).
 • Identifiera och initialt utreda andra tillstånd i övre luftvägar, till exempel exercise induced laryngeal obstruction (EILO), förstorad adenoid och näspolypos i samråd med öronläkare.
 • Informera barn och föräldrar om astma och allergi så att de kan hantera sjukdomen i vardagen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: