Övre och nedre luftvägar för barn- och ungdomsallergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla astma och allergi i övre och nedre luftvägar hos barn i olika åldrar samt identifiera differentialdiagnoser.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c5, c12
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2, STc5, STc12
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc1, STc10, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för patofysiologin vid astma hos barn, naturalförlopp vid olika fenotyper och förekomst i samhället.
 • Utreda, diagnostisera och behandla akut och kronisk astma för barn i olika åldrar.
 • Tolka vanligt förekommande lungfunktionsundersökningar och bronkialprovokationer.
 • Utreda, diagnostisera och behandla svår eller terapiresistent astma i samråd med mer erfaren barn- och ungdomsallergolog.
 • Identifiera och initialt utreda samt i samråd med barnlungmedicinskt kunnig kollega, behandla andra luftvägssjukdomar som kan påverka astma eller misstolkas som astma.
 • Beskriva de vanligast förekommande behandlingsformerna för astma och andra lungsjukdomar som utförs av sjukgymnast.
 • Använda och praktiskt instruera om olika sorters inhalatorer och inhalationshjälpmedel.
 • Redogöra för övre luftvägarnas allergiska sjukdomar och dess samverkan med tillstånd i nedre luftvägarna.
 • Identifiera de vanligaste differentialdiagnoserna vid allergiska tillstånd i ögon och näsa.
 • Utreda, diagnostisera och behandla allergiska tillstånd i ögon och näsa.
 • Identifiera patienter för vilka immunterapi är lämpligt och utföra allergenspecifik immunterapi (ASIT).
 • Identifiera och initialt utreda andra tillstånd i övre luftvägar, till exempel exercise induced laryngeal obstruction (EILO), förstorad adenoid och näspolypos i samråd med öronläkare.
 • Informera barn och föräldrar om astma och allergi så att de kan hantera sjukdomen i vardagen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: