Ovanliga nuklearmedicinska undersökningar för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå och värdera ovanliga nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal diagnostik.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva indikationer för och utförande av ovanliga undersökningar, exempelvis blödningsscintigrafi, Meckelscintigrafi, leukocytscintigrafi, GI-motilitet, lever- och gallvägsscintigrafi, Se-HCAT, RES och lymfscintigrafi.
  • Värdera styrkor och svagheter med nuklearmedicinska metoder i relation till alternativa metoder för diagnostik.
  • Förklara vilken fysiologisk process olika radiofarmaka avspeglar vid respektive undersökning.
  • Tolka resultat av nuklearmedicinska undersökningar och formulera tydliga remissvar.
  • Korrelera nuklearmedicinska fynd till annan aktuell bilddiagnostik.
  • Identifiera allvarliga bifynd på eventuell icke-diagnostisk CT.
  • Exemplifiera konsekvenser av undersökningsresultatet för patienten.
  • Redogöra för särskilda ställningstaganden som kan vara aktuella vid undersökningar av barn.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: