Ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga ovanliga akuta och kroniska inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter hos vuxna, samt att ha kunskap om långsiktig handläggning av dessa.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera ovanligare inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter. Initiera diagnostik vid misstanke om ovanligare inflammatorisk system- eller vaskulitsjukdom.
  • Initiera akut behandling vid ovanstående tillstånd.
  • Redogöra för uppföljningsbehov och sjukdomsbromsande behandlingsalternativ.
  • Redogöra för långsiktiga komplikationer av ovanligare inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter samt av aktuell antireumatisk behandling.
  • Tillämpa kunskaper kring etiologi, immunologi och epidemiologi i diagnostik, behandling och patientinformation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: